Privacy

privacy kvloweb.nlPrivacy

Sinds het ingaan van de nieuwe wet bescherming persoonsgegevens op 1 september 2001, biedt deze een nog betere bescherming van uw persoonlijke gegevens. Op KVLOWeb.nl is de privacy van onze bezoekers van het grootste belang en houden wij ons uiteraard aan deze wet.

Statistieken

Zoals bijna alle andere websites maken wij gebruik van een bezoekers teller. De gegevens die worden gezien zijn bijvoorbeeld ( IP ) adres, browsertype, Internetprovider, Bezoekduur en tijd, entree/exit paden, trent analyse, demografische gegevens.

Wij verzamelen met onze statistieken geen e-mail adressen of persoonlijke gegevens!

Cookies

KVLOWeb.nl maakt gebruik van cookies om voorkeuren van haar bezoekers te onthouden.
KVLOWeb.nlheeft geen toegang noch controle over cookies die worden gebruikt door adverteerders of door websites waar naar wordt door verwezen.

Als u meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.